Методът Монтесори в детските центрове

Методът Монтесори в детските центрове

12 Jun 2023  /

„Има различен начин да виждаме децата (от този, на който ни учи обществото), който трябва да се отърве от предубедените идеи за детството за определени неща - за критикуването на детето или за възприемането му като безпомощен или малък индивид. Това е като да свалиш завесите от очите на хората, защото е като да промениш една мисловна парадигма, в която винаги си мислил за децата по определен начин. И тогава осъзнаваш: не, тези деца имат нещо в себе си, което ние не познаваме." – Д-р Силвия Дубовой, Монтесори институт Сан Диего

Методът Монтесори е разработен от една от първите жени лекари в Италия – Мария Монтесори. В стремежа си да разбере здравословното развитие на децата, тя създава възпитателна среда, която превръща зависимите момченца и момиченца в уверени и независими млади мъже и жени. Методът се е доказал като изключително успешен, но изисква от възрастния да промени изцяло виждането си за децата като безпомощни индивиди, които не са способни на собствени постижения.

Трите основни принципа, заложени в метода на Мария Монтесори, са Наблюдение, Развиване на практически умения и Свобода в граници.

 

Наблюдение: Разбиране на нуждите на детето

В основата на метода Монтесори стои силата на наблюдението. Вместо да разчита на предположения или традиционни методи, Монтесори насърчава възрастните да наблюдават децата отблизо. Като виждат и разбират интересите и желанията им, Монтесори педагозите могат да предоставят индивидуални насоки и подкрепа.

Например, ако наблюдаваме дете на шест месеца, посягащо към играчка, можем да устоим на желанието да се намесим излишно, ако виждаме, че то не търси помощ от никого.

Монтесори ни учи, че децата често показват признаци на независимост, дори и в ранна възраст. Наблюдавайки внимателно действията им, ние получаваме ценна информация за истинските им нужди, но не им предоставяме ненужна за тях помощ.

 

Практически умения: Възпитаване на самостоятелност и увереност

Вторият ключов елемент в методологията на Монтесори е включването на дейности от практическия живот. Монтесори признава, че малките деца имат вродено желание да подражават на възрастните и да се занимават с ежедневни задачи.

Затова всичко в детските Монтесори центрове и занимални е създадено и подредено по такъв начин, че децата да имат възможност да се занимават самостоятелно. Всички мебели – шкафове, маси, легла, са на нивото на детето, за да има то достъп до тях. Играчките обикновено са създадени така, че да насърчават фокусирането и мисленето и са изработени от естествени материали – дърво и плат, а не от пластмаса. Поставят се на ниски шкафове, а не в кошове с цел децата да имат улеснен достъп до тях. Освен това се избягват играчки с ярки светлини и звуци, а за най-малките деца се препоръчват детски книжки с картинки на неща от реалния свят – истински, а не нарисувани животни например.

Монтесори възпитава децата на независимост, самоувереност и полагане на грижи за себе си, като им дава възможност да участват в дейности като самостоятелно обличане, почистване и дори готвене. Гордостта, която изпитват децата от тези простички постижения, създава солидна основа за бъдещия им успех.

 

Свобода в граници: Възпитаване на самодисциплина

Монтесори постига деликатен баланс между свободата и дисциплината чрез концепцията за "свобода в граници". В детските Монтесори центрове децата имат свободата да избират дейностите си и да работят със собствено темпо. Тази свобода обаче не е без граници.

Според метода Монтесори на децата се позволява да правят грешки и да се учат от тях без възрастните да ги критикуват. Това се случва в структурираната среда с ясни насоки и рамки, които насърчават самодисциплината и уважението към другите.

Като се движат в тези граници, децата се научават да правят избор, да управляват времето си и да развиват чувство за отговорност. Този принцип съответства на убеждението на Монтесори, че подрастващите трябва да бъдат подготвени да навлязат в света с увереност и самочувствие.

Методът за детско възпитание, разработен от Мария Монтесори, се е доказал като успешен за превръщането на децата в самостоятелни личности. Той може да се прилага не само у дома, но и в детските Монтесори центрове. Ръководени от трите принципа – наблюдение, развиване на практически умения и свобода в определени рамки, тези учреждения с обучени педагози осигуряват цялостно образование и възпитание за всеки малчуган