Начало  /  Полезно

Полезно

Предимствата да предлагате почасова грижа във Вашия детски център

Предимствата да предлагате почасова грижа във Вашия детски център

В България съществуват два вида отпуск, които майките на малки деца могат да използват  "отпуск поради бременност и раждане" максимум 1 година след раждането и "отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст". Още на 10-месечна възраст детето има право да посещава държавна детска ясла, а в годината, в която навършва 3, може да посещава детска градина.

 

Поради недостига на места в детските градини - проблем, проявяващ се в големите градове в страната, на някои родители им се налага да разчитат на помощ от частни детски градини или бавачки

 

За щастие в България има голямо разнообразие от детски клубове, частни градини и занимални. Всяка от тези институции е с различна насоченост - към изкуството, спорта, чуждите езици или всичко изброено наведнъж. Това, което ги обединява, е стремежът към възпитанието на децата и оказването на подкрепа на родителите, които искат да се върнат на работа.

Ето защо голяма част от детските центрове предлагат месечни абонаменти - за цял месец или за определен брой посещения. Значение може да окаже и формата на обучение - целодневно или полудневно. Някои от центровете предлагат и цена за детска грижа на ден.

 

Не всички занимални обаче предлагат почасово гледане на деца - за случаите, в които родителите имат кратки, но важни ангажименти с продължителност по-малко от ден. 

 

В настоящата статия, предвидена за собствениците на детски центрове, разглеждаме предимствата на предлагането на почасова грижа в допълнение към месечните пакети.

 

Запълване на капацитета


Ако не работите на пълен капацитет, обмислете предлагането на почасова грижа и услугата резервиране в последната минута. По този начин ще направите Вашия детски център привлекателен за повече родители и ще запълните свободните места.

 

Увеличаване на печалбите


Имате пълната свобода сама да определяте цената на почасовата грижа. Това означава, че не е нужно тя да е пропорционална на цената на дневното гледане, а можете да сложите надценка особено за резервации в последната минута.

 

Изграждане на взаимно доверие


Почасовата грижа е голямо улеснение за родителите. Чрез предоставяне на гъвкави възможности за детска грижа, Вие имате възможност да предоставите качествените си услуги на нови клиенти. А ако те останат доволни, при следващия спешен случай ще се обадят първо на Вас. Не забравяйте, че препоръката от уста на уста е един от най-добрите начини да се рекламирате, а има вероятност новите Ви клиенти да споделят за Вашия център.

 

Конкурентоспособност


Ако досега не сте предлагали почасова грижа във Вашия детски център, то с въвеждането ѝ броят на услугите, които предлагате, нараства. Това от своя страна увеличава конкурентоспособността на центъра и го кара да изпъкне сред всички центрове, които предлагат само целодневно или полудневно гледане на деца.


Въвеждането на почасова детска грижа може да бъде крачка напред за Вашия детски център. Не забравяйте да информирате Вашите настоящи клиенти за новата услуга в разговор, кратко съобщение в уебсайта на центъра или в социалните мрежи, както и като обновите информацията в своя Zanimani профил

Authored by: Svetoslav Stefanov Posted at: 13 May 2024
Предимствата да предлагате почасова грижа във Вашия детски център

Предимствата да предлагате почасова грижа във Вашия детски център

13 May 2024  /
 • 306
 • 34
 • 122

В България съществуват два вида отпуск, които майките на малки деца могат да използват  "отпуск поради бременност и раждане" максимум 1 година след раждането и "отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст". Още на 10-месечна възраст детето има право да посещава държавна детска ясла, а в годината, в която навършва 3, може да посещава детска градина.

&n...

История на детските градини и центрове

История на детските градини и центрове

Първите детски ясли и градини се появили през 19-ти век в Европа, Северна Америка и развиващите се страни като Китай и Индия и следвали трите популярни за времето си модела - Песталоци, Фрьобел и Монтесори. Те не били резултат от държавна стратегия, а от усилията на мисионери и обществени дейци. 

Първоначалният проблем, който тези учреждения се опитвали да разрешат, е каква грижа да се окаже на децата на бедните работещи майки и какво образование да се даде на младежите от средната класа. Едва след Втората световна война се увеличил рязко броят на работещите майки, които искали качествена грижа за децата си на достъпна цена.

 

Великобритания

 

В началото на XIX век във Великобритания били създадени целоневни детски ясли и предучилищни занимални, в които се наблягало на образованието. Занималните (т.нар. infant schools) са били по-разпространени и осигурявали грижа за децата на бедните работещи жени. Родителите можели доброволно да оставят 2- или 3-годишното си дете на безплатна занималня докато навърши 5-годишна възраст, когато идвало време за задължителното образование. 

Към 1901 г. 43% от децата на възраст 2-5 години посещавали целодневните занимални, които впоследствие били заменени от полудневни детски градини (kindergartens).

 

Една от първите детски занимални (infant schools) във Великобритания, основана през 1816 г. от Робърт Оуен, собственик на мелница, за децата на мелничарите в Ню Ланарк, Шотландия 
За разлика от децата на работническата класа, за тези от средната и висшата класа се грижели бавачки, като от последната четвърт на XIX в. техните грижи все по-често били допълвани от целодневни детски градини, организирани по модела на Фрьобел.

 

Франция и Италия

 

Във Франция и Италия развитието на детските центрове и градини започнало също през XIX век, когато били създадени благотворителни институции за бедни, лишени от родителски грижи и често изоставени деца. В началото на XIX век те се наричали salle d'asile (в груб превод „зала-убежище“) или salle d'hospitalite. През 1836 г. френското министерство на образованието поело грижите за децата от 3 до 5-годишна възраст. 

След Втората световна война голяма част от семействата от средната класа пожелали и техните деца да посещават държавните учреждения за детска грижа, което довело до разширяване на държавните програми и включването на още деца в тях.

По-късно Министерството на здравеопазването поело грижата за децата под 2 години не толкова с цел образование, а по-скоро за да сведе до минимум разпространението на заразни болести и да позволи на родителите да се върнат на работа.

В Италия детските градини също започнали като институции за бедни и изоставени деца, но до 70-те години на XX-ти век били под покровителството на Църквата. След това държавата започнала да участва във финансирането на услугите за деца под и над 3 години, като предимство се давало на децата на работещите родители.

 

Швеция

 

Първата детска занималня в Швеция била основана през 1836 г., следвана от първия целодневен детски център в Швеция (1854 г.), който бил финансиран от частни благотворителни организации и се грижел за децата на бедни работещи майки. Първата детска градина по модела на Фрьобел пък отворила още през 1890 г. 

През 1944 г. детските центрове започнали да получават държавно финансиране, а целта им била да се грижат за децата от 0 до 6 години на бедни самотни работещи майки. В същото това време децата от средната класа се обучавали в съвсем различна, най-често полудневна, система за ранно образование.

Едва в края на 60-те години обществото обърнало повече внимание на обединяването на децата от двете класи, въпреки че предимство се давало на децата на работещите майки.

 

Жълтата вила (Gula Villan) – първата сграда в Швеция, специално построена за грижи за деца през 1909 г. Тя все още съществува и днес в нея се помещава предучилищната занималня Kungsholmens Vastra forskola. 

 

САЩ

 

В САЩ първите детски ясли също се появили през 30-те години на XIX век и били на доброволни начала или по програма на съответния щат (както се случило в Масачузетс). Впоследствие детските градини се разраснали заради бързата индустриализация и масовата имиграция, настъпили през втората половина на века. Тези детски градини били с настойнически характер, като са се фокусирали предимно върху надзора на децата.

По време на Гражданската война и двете световни войни програмите за детска грижа се увеличили, а след това намалели. През 20-те години на XX в. децата от средната класа също започнали да посещават детските градини. Едва през 80-те години на миналия век обаче започнала да се усеща нуждата от държавна програма за деца в предучилищна възраст.

 

Русия и СССР

 

В царска Русия също детски градини и центрове съществували още през XIX-ти век. Въпреки че може би първото учреждение от този тип било основано през 1817 г. в Демидовский дом трудолюбия (Дома на труда на Демидов), първата платена институция с името „детска градина“ била създадена през 1859 г. Някои от първите градини били резултат от усилията на заможни и образовани гражданки на империята – като Аделаида Симонович и София Люгебил. Паралелно с частните детски градини, за децата на бедните били създадени безплатни учреждения. Те били идея на различни дружества, които помагали на бедните и работещите родители.

 

 

Аделаида Семьоновна Симонович (1844-1933). След като заедно със съпруга си посетила Швейцария и наблюдавала тамошните детски градини, работещи по метода на Фрьобел, се вдъхновила да създаде собствен детски център в Санкт Петербург през 1866 г. Аделаида дори въвела предмета „родинознание“ в програмата на децата. За съжаление, детската градина на семейство Симонович изпреварила времето си и просъществувала само 3 години.

 

Постепенно се появили все повече предучилищни възпитателни заведения: платени и безплатни, за дворяни, интелектуалци и работници.

След Октомврийската революция от 1917 г. Народния комисариат по образованието приел декларация, с която гарантирал безплатното възпитание на децата от предучилищна възраст. Започнал да се използва терминът "детский очаг" ("огнище"). Детските градини работели с удължено работно време заради включването на майките в в обществения социалистически живот.През 1937 г. в големите предприятия в СССР започнали да се организират работнически детски градини, като много от тях били по-добре финансирани от държавните детски градини. По същото време се появили и детски ясли, в които бебетата се приемали в края на отпуска по майчинство на майката, т.е. от 2-месечна възраст. На майките се давали специални почивки през работния ден, за да продължат да кърмят. По време на Втората световна война броят на местата в детските градини се увеличил рязко също както в САЩ.Към 60-те години на миналия век единствено социалистическите страни имали изцяло държавни програми за предучилищна детска грижа. В останалите държави съществували и частни учреждения, основани чрез дарения от неправителствени организации, женски общества, религиозни институции или такива като съвременните частни детски центрове.


България

 


И ако си мислите, че първото българско учреждение от този тип е било построено по времето на социализма, грешите. Още през 1882 г. Никола Живков, участник в Руско-турската война и автор на първия български химн – „Шуми Марица“, и жена му открили първата детска градина в Свищов и я кръстили „Детинска мъдрост”.Двадесет дни след откриването в детската градина били записани общо 53 деца на възраст от 4 до 7 години.За приготвянето на храната се грижели две „школски майки“ (които сега наричаме „лели“), а Живков и съпругата му преподавали на децата. Бедните деца били приемани безплатно, а таксите за останалите варирали според възможностите на родителите - от 2 до 4 лева. 

 

Никола Живков – създателят на първата детска градина в България, „Детинска мъдрост“ в Свищов
 

Първата детска градина в Разград била основана малко след „Детинска мъдрост“ – през 1891 г. и работела по метода на Фрьобел. Помещавала се в къщата на в къщата на Пано Гинчев, на чието място днес има жилищна кооперация. Първата „градинарка“ (учителка) в него била Райна Николова Попикономова, която по-късно преподавала в детската забавачница в Солун.

 

В редица български градове– Варна, Пловдив, София, Русе, Асеновград, Клисура, Пазарджик, Балчик, Плевен, Добрич, Бургас - били открити детски градини още през XIX-ти век. През 1937г. царица Йоанна, съпругата на цар Борис III, дарява на Куртово Конаре първата селска детска градина.

Authored by: Svetoslav Stefanov Posted at: 20 Nov 2023
История на детските градини и центрове

История на детските градини и центрове

20 Nov 2023  /
 • 306
 • 34
 • 122

Първите детски ясли и градини се появили през 19-ти век в Европа, Северна Америка и развиващите се страни като Китай и Индия и следвали трите популярни за времето си модела - Песталоци, Фрьобел и Монтесори. Те не били резултат от държавна стратегия, а от усилията на мисионери и обществени дейци. 

Първоначалният проблем, който тези учреждения се опитвали да разрешат, е каква гр...

Компенсации за неприети деца в детски ясли

Компенсации за неприети деца в детски ясли

Недостигът на места в държавните ясли и детски градини е постоянно предизвикателство за родителите, живеещи в големите български градове. Много семейства, чиито деца не са приети в държавни детски градини или ясли, се обръщат към частни учреждения или детегледачки, което често може да натовари месечния им бюджет. През 2022 г. българското правителство въвежда програма с компенсации, чиято цел е да облекчи част от тази финансова тежест.

 

Бележка: В настоящата статия „държавна детска грижа“ се отнася за общинските детски ясли и яслените групи на общинските и държавните детски градини. Съответно с термина „частна детска грижа“ назоваваме частните детски ясли и частните детски градини с яслени групи.

 

Условия за кандидатстване за компенсация на неприето в ясла дете

Родителите могат да кандидатстват за компенсация при следните условия:

 • Детето трябва да е на възраст между три месеца и три години.
 • Заявлението на детето за държавна детска грижа, в рамките на прилежащия на адреса му район е било отхвърлено поради липса на свободни места.
 • Детето не е записано в общинска ясла или детска градина.
 • Общината по местоживеене на детето не е осигурила алтернативна държавна детска грижа в рамките на своята юрисдикция (т.е. в прилежащия ѝ район).
 • Родителите не получават никаква друга финансова подкрепа от държавата за грижи за деца, с изключение на месечните помощи за отглеждане на деца (т.нар. „детски“), и не участват в други държавни програми, предоставящи подобна подкрепа.
 • Родителите или бабата и дядото на детето не се възползват от допълнителен отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст (чл. 164 от Кодекса на труда).
 • Родителите не са отказали предложено от общината място в институция за държавна детска грижа.


За какво служи компенсацията за неприето дете

Разходите, които могат да бъдат компенсирани, включват:

 • Такси по договори за отглеждане, възпитание и обучение, сключени с институции за частна детска грижа. Частните детски градини трябва да са регистрирани в РЗИ, а частните детски градини с яслени групи – да притежават лиценз от МОН (т.е. да присъстват в Регистър на институциите в системата на предучилищното и училищното образование)
 • Възнаграждения на частни бавачки. Бавачките трябва да са с образование за професиите „медицинска сестра“, "акушерка", "лекарски асистент" (старо название „фелдшер“) или "предучилищен учител" и могат да сключват договори със семейства за гледане на до три деца.


Необходими документи

За договорите с институции за частна детска грижа:

 • договор за отглеждане, възпитание и обучение между родителя и институцията
 • документ, удостоверяващ, че родителят е заплатил таксата към институцията за съответния месец - фактура и платежно нареждане или фискален бон (касова бележка).


За договорите с частни детегледачки:

 • договор за отглеждане, възпитание и обучение, сключен с детегледачката;
 • отчет и приемно-предавателен протокол, съдържащ информация за извършените за месеца дейности по чл. 16, ал. 1, т. 1, 3 и 4 и ал. 3 – 5 от Наредба № 26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (посочените откъси от наредбата описват здравословни условия за възпитание на деца – организиране на дейности за тяхното развитие, включително физическа активност, игри на открито за минимум 2 часа на ден и използването на устройства с видеодисплеи при деца над 2 години за максимум 10 минути на седмица);
 • копие от дипломата на детегледачката, удостоверяваща образованието ѝ по специалностите „Медицинска сестра“, „Лекарски асистент“ (или „Фелдшер“), „Акушерка“ или „Предучилищна педагогика“;
 • документи за изплатено възнаграждение по договора – платежно нареждане или разходен касов ордер.


Кандидатстване за компенсация на неприети в ясла деца

За да се възползват от компенсацията, родителите трябва да подадат заявление заедно с необходимите документи в общината по местоживеене на детето. Заявлението трябва да бъде подадено до 5-то число на месеца, следващ месеца, за който се иска компенсация (т.е. ако кандидатствате за компенсация за месец септември, трябва да подадете заявление най-късно до 5-ти октомври).

 

Общините отговарят за обработката на заявленията и проверяват дали детето и родителите му отговарят на условията. След това уведомяват семейството в срок от 14 дни дали искането за компенсация ще бъде изпълнено. В случай че родителите не отговарят на условията за получаване на компенсация, общината може да издаде мотивиран отказ, който може да бъде обжалван от семейството.

 

Договорът за отглеждане, възпитание и обучение, независимо дали е сключен с институция за частна детска грижа или с бавачка, се прилага само към първото искане за компенсация, освен ако не настъпят промени.

 

Размерът на компенсацията се изчислява месец за месец според действително извършените от родителя разходи по отглеждане на детето. Компенсацията не надвишава средния месечен размер на средствата от бюджета за издръжката на дете в предучилищна възраст – т.е. 457 лева (към 1-ви август 2023 г.).

 

В някои общини изплащането на обезщетението може да се забави (в определени случаи може повече от четири месеца).

Authored by: Svetoslav Stefanov Posted at: 09 Sep 2023
Компенсации за неприети деца в детски ясли

Компенсации за неприети деца в детски ясли

09 Sep 2023  /
 • 306
 • 34
 • 122

Недостигът на места в държавните ясли и детски градини е постоянно предизвикателство за родителите, живеещи в големите български градове. Много семейства, чиито деца не са приети в държавни детски градини или ясли, се обръщат към частни учреждения или детегледачки, което често може да натовари месечния им бюджет. През 2022 г. българското правителство въвежда програма с компенсации, чиято цел...

Как да имаме повече посещения на нашият детски център?

Как да имаме повече посещения на нашият детски център?

Вие управлявате иновативен детски център, но Ви се струва, че недостатъчно родители знаят за изключителните услуги, които предлагате? За да се справят успешно в конкурентната среда, ръководителите на детски центрове се нуждаят от ефективни стратегии, за да привличат повече семейства. В тази статия ще се запознаем със начините, които могат да Ви помогнат да увеличите посещаемостта на Вашия детски център.

 

Бъдете откриваеми

Уверете се, че семействата, които се интересуват от Вашия детски център или занималня, могат лесно да се свържат с Вас. Поставете на уебсайта си ясен формуляр, телефонен номер или имейл, за да ги улесните. Не забравяйте да проверявате редовно електронната си поща.

Създаването на страница/профил във Фейсбук, Инстаграм и други социални мрежи е един от най-разпространените, достъпни и ефективни начини да увеличите броя на хората, които знаят за съществуването на Вашия детски център. 

 • Фейсбук е най-използваната социална мрежа в България (3.4 милиона потребители), особено сред хора над 30 години, така че ако се стремите към привличането на тази аудитория, си струва да инвестирате време в развиването на Фейсбук страница.
 • Инстаграм е втората по популярност социална мрежа в България (1.65 милиона души потребители). Макар част от хората, които я използват, да са отново на възраст около и над 30 години, тя е предимно запазена за младежите. Ако се стремите да привлечете млади родители, Инстаграм може да бъде полезен инструмент за Вас. А за да извлечете двойна полза – и от Фейсбук, и от Инстаграм, можете да свържете профилите си в двете социални мрежи в Meta Business Suite – инструментът за бизнеси, създаден от Meta - компанията майка на двете мрежи.
 • Третата социална мрежа, която набира популярност сред младите хора в България, е Тик Ток. И докато Фейсбук и Инстаграм са предимно за текстово съдържание, Тик Ток е за кратки видеа. Предимството ѝ е, че вероятността непознати хора да попаднат на Вашето съдържание, е много голяма и следователно имате възможност бързо да наберете последователи. За да бъде ефективна стратегията Ви там, трябва да отделите време за заснемането или направата на видеа, които да качите.
 • И като говорим за видео съдържание, YouTube е по-популярен и от Фейсбук – 4.42 милиона потребители в България. Силата на YouTube се крие в това, че е изключително популярна платформа, а основната цел на потребителите е не само да се забавляват и да релаксират (каквато е главната цел на потребителите на Тик Ток), а и да научават нови неща. 

Тези 4 платформи са подходящи за популяризиране на Вашия детски център и услугите Ви. Имайте предвид, че е добре съдържанието, което публикувате, да следва правилото 80/20 – 80% образователно съдържание и 20 % рекламно. Не публикувайте само реклами – потребителите имат нужда и от съдържание, което да ги забавлява, или да представя нова гледна точка на техните проблеми.

 

От уста на уста… От екран на екран

Голяма част от детските центрове с регистрация в zanimani.com са ни споделяли, че дължат своята популярност на това, че родителите споделят на приятели и познати за услугите им. Но в днешно време присъствието в Интернет е ключово.

Представете си следната картинка: младо семейство от Силистра с дете в предучилищна възраст се премества в София, град с почти милион и 400 хиляди души и толкова много квартали и жилищни комплекси. Родителите, естествено, са на работа от сутрин до вечер и времето, в което могат да обиколят детските центрове и да изберат най-подходящия за детето си, въобще не съвпада с работното време на повечето центрове. Ето защо те вероятно ще използват Google или Bing, за да потърсят занималня, която е не само наблизо, но и с добри отзиви.

Опитвали ли сте да търсите ресторанти, магазини или други места в Google? Ако сте го правили, резултатът вероятно е изглеждал като специално каре с местоположения на различни бизнеси в категорията, която търсите. Това е съчетание от две Google услуги – популярната Google Maps и бизнес насочената Google My Business.

С цел да популяризирате Вашия детски център или занималня е добре не само да имате регистрация в Google My Business (с актуална информация за контакт, разбира се), но и да съберете колкото се може повече положителни отзиви. По този начин вероятността родител от Вашето населено място или търсещ детски център във Вашия район да Ви открие е по-голяма.

Отзивите в социалните мрежи също могат да бъдат полезни, защото помагат на родителите да вземат решение дали да се възползват от услугите Ви. Фейсбук има функция, позволяваща Вашите клиенти да дават оценка на бизнеса Ви и да коментират. И тук идва въпроса: какво да правя, ако някой нарочно постави лоша оценка на центъра ми?

Не се бойте от отрицателни отзиви – проучване на компанията Reevoo (вече част от Feefo, платформа за проверени отзиви от купувачи) показва, че 68% от търсещите услуги или продукти имат повече доверие в компании, за които има и положителни, и отрицателни отзиви, а 30% се съмняват, че отзивите са подправени, ако не откриват отрицателни коментари. Ако съумеете да отговорите на отрицателните коментари по интелигентен и уважителен начин, защитавайки бизнеса си, увеличавате и доверието на потенциалните клиенти, които ще ги прочетат. 

Как да съберете отзиви? Помолете семействата, посещаващи Вашия детски център или занималня, да дадат оценка в Google или социалните мрежи, които използвате. Директната молба, отправена лице в лице, може да има силно въздействие. Същевременно ще имате шанс да погледнете през очите на родителите и да реагирате на техните предложения или да използвате техните идеи, ако мислите, че са добри.

 

Поддържайте уебсайта на центъра

Ако Вашият детски център има уебсайт, е нужно да го поддържате, а за целите на маркетинга е препоръчително от време на време да публикувате ново съдържание.

Най-напред се уверете, че работното време, имейлът и телефонът за контакт са актуални. Това е от първостепенна важност, за да сте сигурни, че родителите, посещаващи уебсайта Ви за пръв път, могат лесно да се свържат с Вас. Дори и да нямате уебсайт, а само Фейсбук страница, си струва да проверите доколко актуални са данните Ви за контакт.

Ако се поставите на мястото на родителите, ще се досетите и каква друга информация можете да публикувате на уебсайта си. Не забравяйте да укажете на каква възраст са децата, с които работите, какви са услугите Ви (следучилищна занималня, детски езиков център и т.н.) и какви нови програми планирате да въведете.

Дизайнът на уебсайта също има тежест. Ако той е по-съвременен, всякакви съмнения, че центърът Ви е затворен, автоматично биха изчезнали от ума на потенциалния потребител. В Интернет има доста шаблони, от които да избирате, а винаги можете да се доверите и на професионален уеб дизайнер.

 

Подчертайте ценностите си

Представете мисията и основните ценности на вашия център. Споделете ги на своя уебсайт, в социалните медии и в други комуникационни канали, които използвате. По този начин ще покажете, че имате цел, за която се борите.

Това би Ви помогнало не само да откриете родители с подобен начин на мислене, с които бихте се разбирали лесно, но и потенциален персонал.

Ако все още не знаете какви са ценностите на Вашия детски център, отговорете си на следните въпроси: Какво отличава центъра от другите? Имате ли специален подход към децата? Какво е най-важно за Вас и непрекъснато акцентирате пред служителите си? Какъв тип служители не биха се вписали в средата, която се опитвате да създадете? Определете поне три ценности, които отличават бизнеса Ви и ги споделете в тези комуникационни канали, които използвате.

 

Помислете за реклама

Социалните мрежи и търсачките предлагат и възможности за реклама. Ако помислите какви са отличителните черти на най-често срещаните Ви клиенти (например млади родители, родители от определен квартал, дори родители, работещи в дадена сфера) ще имате голям шанс да насочите рекламата си към още такива потенциални клиенти, а не напосоки.

Можете да изпробвате набор от настройки и сами да определите сумата за рекламата, с която желаете да експериментирате.

 

Въведете нови услуги

Разнообразете услугите, които предлагате, като въведете програми, различни от досегашните – например да включите грижи за деца в различна възраст, грижи за деца след училище или в събота и неделя, или да организирате летен лагер. Целта на тези дейности е да отговорите на нуждите и предпочитанията на още семейства, до които не сте достигали досега.

Предложете отстъпки

Помислете за специални отстъпки, за да окуражите повече семейства да се присъединят. Например намаление на таксата за първия месец, отстъпка за брат или сестра, отстъпка за родителите, препоръчали ново семейство, отстъпка за група родители, записали децата си, или намаления за дългосрочни посетители. Пуснете въображението си на воля.

 

Организирайте събития

Посещавали ли сте кариерна или училищна борса? Ако да, тогава сигурно сте наясно, че събитията са един от начините да се рекламирате. Организирайте мероприятие, на което да поканите не само семействата, които вече посещават Вашия център, но и непознати родители. По този начин ще спечелите нови потенциални клиенти, а родителите ще имат възможност да се запознаят с Вас и Вашата занималня или център.

Помислете какво би се харесало на този тип родители, които се стремите да привлечете. Например Ден на спорта, на науката, на рисуването и т.н., а също и Ден на отворените врати.

 

За да привлечете още семейства да използват услугите на Вашия детски център, е необходимо да се поставите на мястото на потенциалните си клиенти как прекарват деня си (за да знаете как да достигнете до тях) и да помислите какво би ги привлякло (за да събудите интереса им). Съвместявайки Интернет подходи с изграждането на общност, Вие бихте могли не само да запълните свободните места във Вашия детски център, но и да убедите родителите, че са взели добро решение. 

А знаете ли, че нашият уебсайт zanimani.com е специално създаден за популяризирането на детски центрове и занимални и е с безплатна регистрация? Ще се радваме да се присъедините към нашето семейство!

 

Authored by: Svetoslav Stefanov Posted at: 22 Aug 2023
Как да имаме повече посещения на нашият детски център?

Как да имаме повече посещения на нашият детски център?

22 Aug 2023  /
 • 306
 • 34
 • 122

Вие управлявате иновативен детски център, но Ви се струва, че недостатъчно родители знаят за изключителните услуги, които предлагате? За да се справят успешно в конкурентната среда, ръководителите на детски центрове се нуждаят от ефективни стратегии, за да привличат повече семейства. В тази статия ще се запознаем със начините, които могат да Ви помогнат да увеличите посещаемостта на Вашия де...

Методът Монтесори в детските центрове

Методът Монтесори в детските центрове

„Има различен начин да виждаме децата (от този, на който ни учи обществото), който трябва да се отърве от предубедените идеи за детството за определени неща - за критикуването на детето или за възприемането му като безпомощен или малък индивид. Това е като да свалиш завесите от очите на хората, защото е като да промениш една мисловна парадигма, в която винаги си мислил за децата по определен начин. И тогава осъзнаваш: не, тези деца имат нещо в себе си, което ние не познаваме." – Д-р Силвия Дубовой, Монтесори институт Сан Диего

Методът Монтесори е разработен от една от първите жени лекари в Италия – Мария Монтесори. В стремежа си да разбере здравословното развитие на децата, тя създава възпитателна среда, която превръща зависимите момченца и момиченца в уверени и независими млади мъже и жени. Методът се е доказал като изключително успешен, но изисква от възрастния да промени изцяло виждането си за децата като безпомощни индивиди, които не са способни на собствени постижения.

Трите основни принципа, заложени в метода на Мария Монтесори, са Наблюдение, Развиване на практически умения и Свобода в граници.

 

Наблюдение: Разбиране на нуждите на детето

В основата на метода Монтесори стои силата на наблюдението. Вместо да разчита на предположения или традиционни методи, Монтесори насърчава възрастните да наблюдават децата отблизо. Като виждат и разбират интересите и желанията им, Монтесори педагозите могат да предоставят индивидуални насоки и подкрепа.

Например, ако наблюдаваме дете на шест месеца, посягащо към играчка, можем да устоим на желанието да се намесим излишно, ако виждаме, че то не търси помощ от никого.

Монтесори ни учи, че децата често показват признаци на независимост, дори и в ранна възраст. Наблюдавайки внимателно действията им, ние получаваме ценна информация за истинските им нужди, но не им предоставяме ненужна за тях помощ.

 

Практически умения: Възпитаване на самостоятелност и увереност

Вторият ключов елемент в методологията на Монтесори е включването на дейности от практическия живот. Монтесори признава, че малките деца имат вродено желание да подражават на възрастните и да се занимават с ежедневни задачи.

Затова всичко в детските Монтесори центрове и занимални е създадено и подредено по такъв начин, че децата да имат възможност да се занимават самостоятелно. Всички мебели – шкафове, маси, легла, са на нивото на детето, за да има то достъп до тях. Играчките обикновено са създадени така, че да насърчават фокусирането и мисленето и са изработени от естествени материали – дърво и плат, а не от пластмаса. Поставят се на ниски шкафове, а не в кошове с цел децата да имат улеснен достъп до тях. Освен това се избягват играчки с ярки светлини и звуци, а за най-малките деца се препоръчват детски книжки с картинки на неща от реалния свят – истински, а не нарисувани животни например.

Монтесори възпитава децата на независимост, самоувереност и полагане на грижи за себе си, като им дава възможност да участват в дейности като самостоятелно обличане, почистване и дори готвене. Гордостта, която изпитват децата от тези простички постижения, създава солидна основа за бъдещия им успех.

 

Свобода в граници: Възпитаване на самодисциплина

Монтесори постига деликатен баланс между свободата и дисциплината чрез концепцията за "свобода в граници". В детските Монтесори центрове децата имат свободата да избират дейностите си и да работят със собствено темпо. Тази свобода обаче не е без граници.

Според метода Монтесори на децата се позволява да правят грешки и да се учат от тях без възрастните да ги критикуват. Това се случва в структурираната среда с ясни насоки и рамки, които насърчават самодисциплината и уважението към другите.

Като се движат в тези граници, децата се научават да правят избор, да управляват времето си и да развиват чувство за отговорност. Този принцип съответства на убеждението на Монтесори, че подрастващите трябва да бъдат подготвени да навлязат в света с увереност и самочувствие.

Методът за детско възпитание, разработен от Мария Монтесори, се е доказал като успешен за превръщането на децата в самостоятелни личности. Той може да се прилага не само у дома, но и в детските Монтесори центрове. Ръководени от трите принципа – наблюдение, развиване на практически умения и свобода в определени рамки, тези учреждения с обучени педагози осигуряват цялостно образование и възпитание за всеки малчуган

Authored by: Svetoslav Stefanov Posted at: 12 Jun 2023
Методът Монтесори в детските центрове

Методът Монтесори в детските центрове

12 Jun 2023  /
 • 306
 • 34
 • 122

„Има различен начин да виждаме децата (от този, на който ни учи обществото), който трябва да се отърве от предубедените идеи за детството за определени неща - за критикуването на детето или за възприемането му като безпомощен или малък индивид. Това е като да свалиш завесите от очите на хората, защото е като да промениш една мисловна парадигма, в която винаги си мислил за децата по опр...

Здравейте детски центрове

Здравейте детски центрове

Здравейте и добре дошли в нашия сайт. Аз съм Светослав Стефанов - основател на Занимани и днес искам да ви разкажа кои сме ние и за какво се борим. Идеята за сайта се роди благодарение на този сладур от снимката - това е моят племенник Никола, който е в търсене на своя нов детски център. Подобно на много деца в София и той не успя да се вреди в държавна ясла и неговите родители трябваше да потърсят алтернативни варианти, като частна детска ясла или детски център. С неговите родители сме много близки приятели, а аз самият работя в сферата на грижите за деца и реших, че мога да им помогна. Но търсенето на детски клуб се оказа много по-трудна задача, отколкото съм предполагал ... чак сега разбрах какво преживяват много млади родители в София - за миналата година малко над 10 000 деца не са успели да си намерят място в детска градина и/или ясла. Нямаше единно място, където родителите да търсят разнообразни детски заведения, имаше само за детски градини, но Никола е все още малък за градина.

 

Както споменах, аз работя в сферата на грижите за деца и темата не ми е чужда. Основната дейност с която се занимавам последните няколко години е www.bavachki.bg - най-голямата платформа за Проверени детегледачки в София. В бавачки.бг работим, за да намерим индивидуална грижа за децата, докато zanimani ще бъде насочен към груповата грижа за деца. С моите над 13 години опит в уеб програмирането ми беше сравнително лесно да вдигна сайт за детски центрове, с който да пробвам идеята. Говорих с няколко собственика на детски заведения и всички те имаха един и същ проблем - нямаха единна платформа, с която да достигат до клиентите си. До момента на стартиране на нашата платформа за детски центрове, алтернативата им беше сайт за събития, чрез който да могат да достигнат до нови клиенти - разбира се не всеки има събития за деца, но трябва да пусне такова, за да бъде видим на тази платформа, което е доста неудобно. 

 

Когато търсихме детско заведение за Никола беше много важно да е на близко разстояние (поне да може да се достига с градски транспорт), да може лесно да се филтрират резултатите - например да има двор, да предлагат грижи за бебета, да е на близо и т.н. Както и да има достатъчно снимки, добро описание и отзиви от други родители, за да може всеки да вземе своето решение. Още със самото стартиране започнахме да говорим със стотиците детски клубове в София и намерихме много интересни детски работилници, детски кътове, забавачници и т.н. като например Спортни игри "Ти можеш ли'' - където децата развиват своята двигателна култура, баланс, координация и ориентация,  Climb Academy - в който децата могат да тренират катерене по стена, Детски център Onparty - роботика за деца, включително организирането на детски рожденни дни с роботи, Logiscool - програмиране за деца и много много други.

 

Решихме платформата да стане единно място за всички възможни детски клубове, като 

Тепърва стартираме и имаме страшно много работа пред себе си. Искаме да предложим на детските центрове опцията за менажиране на резервации, за да е всичко на едно място, да свържем zanimani.com с bavachki.bg и собствениците на детски клубове да могат да търсят детегледачки и да има възможност за родителите да получават новини, събития и известия за свободни места от детските центрове по тяхно желание. Много хора ни казват, че това е твърде хубаво за да е безплатно, но е факт. Регистрацията за родители и за собственици на детски заведения ще е винаги безплатна! 

Очакваме с нетърпение вашата обратна връзка, съвети или детски центрове (ако нямате такъв, но познавате някой, който има - споделете му сайта). Благодарим за вниманието :)

Authored by: Svetoslav Stefanov Posted at: 04 May 2023
Здравейте детски центрове

Здравейте детски центрове

04 May 2023  /
 • 306
 • 34
 • 122

Здравейте и добре дошли в нашия сайт. Аз съм Светослав Стефанов - основател на Занимани и днес искам да ви разкажа кои сме ние и за какво се борим. Идеята за сайта се роди благодарение на този сладур от снимката - това е моят племенник Никола, който е в търсене на своя нов детски център. Подобно на много деца в София и той не успя да се вреди в държавна ясла и н...